prowadzi nabór uczestników chętnych do udziału w niżej wymienionych grupach:

1. Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo” – grupa kierowana jest do osób, którzy poprzez uczestnictwo chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie i uzyskać wiedzę na temat prawidłowego wychowywania swoich dzieci. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach, a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.

2. Grupa wsparcia dla Seniorów – grupa kierowana jest do osób powyżej 60 roku życia. Celem grupy będzie aktywizacja uczestników, zmniejszenie ich poczucia osamotnienia i izolacji, zwiększenie poczucia własnej wartości i podniesienie samooceny, a także zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, w tym najbliższej rodziny. Dzięki spotkaniom seniorzy poszerzą krąg znajomych, co spowoduje, że nie będą czuć się samotni i da im poczucie wspólnoty.

3. Grupa wsparcia dla kobiet „Kobiety Kobietom” – grupa kierowana jest do kobiet, które przechodzą różnoraki kryzys i poszukują miejsca gdzie będą mogły w sposób swobodny i bezpieczny, bez oceny i krytyki podzielić się swoimi problemami i doświadczeniami z kobietami w podobnej sytuacji. Cel grupy wsparcia może być szansą na nabycie nowych umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także na porzucenie starych, błędnych nawyków, sposobów myślenia i funkcjonowania.

4. Grupa wsparcia dla kobiet w ciągłym stresie – grupa kierowana jest do wszystkich kobiet znajdujących się w ciągłym stresie, szukających pomocy i wsparcia. Dla tych, którzy czują potrzebę podzielenia się swoimi doświadczeniami i uzyskania informacji na temat, jak radzić sobie z podobnym problemem. Celem grupy będzie wsparcie emocjonalne, możliwość rozładowania napięcia poprzez rozmowę, dodawanie sobie wzajemnej odwagi oraz walka z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami.

Prowadzony jest również nabór do grupy socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz 11-15 lat. Celem grupy jest zmiana postaw wzorów zachowań, zdobycie pozytywnych doświadczeń w relacjach z innymi dziećmi, umiejętność pracy w grupie.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz możliwość udziału w mediacjach.

Zapisy oraz szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:
512 259 253 lub 14 650 13 92.