page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Aktualności

Art.4 Grzechy zaniechania

Grzechy zaniechania. Zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej, Anna Jakubowska-Winecka Niebieska Linia,...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za październik 2023 r.

W miesiącu październiku uroczyście obchodzono „Dzień Seniora”, który zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za październik 2023r.

Październik to miesiąc, który zaczął się od zmian. Taką zmianą było dołączenie...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Program „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prowadzi do dnia 13 listopada...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za wrzesień 2023 r.

Chociaż wrzesień jest miesiącem, w którym kończy się lato, to w Klubie...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za wrzesień 2023r.

Klub Seniora w Miechowicach Wielkich to miejsce, gdzie oprócz zajęć prowadzonych na...

Read more
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY dla Osób stosujących Przemoc Domową.

GOPS Wietrzychowice informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, w związku...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych za sierpień 2023 r.

Miesiąc sierpień w klubie seniora był pełen wydarzeń. Już na początku miesiąca...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za sierpień 2023 r.

Jak co roku, seniorzy w okresie letnim wybierają się na wycieczki, aby...

Read more
Art.3 Za zakrętem

Za zakrętem, Anna Staszewska Niebieska Linia, nr 5 / 2004

Read more
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

prowadzi nabór uczestników chętnych do udziału w niżej wymienionych grupach: 1. Warsztaty...

Read more
Back to top of page