page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Aktualności

świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Państwo, od 2022 r. świadczenie (tzw. 500+) w ramach programu „Rodzina 500+”...

Read more
Organizowane grupy wsparcia – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19Utworzenie Powiatowego Ośrodka...

Read more
Program asystent rodziny na rok 2021

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe  z Funduszu Pracy w formie...

Read more
Artykuł IV/21 Osoby stosujące przemoc. Kim są? Dlaczego nie potrafią zapanować nad emocjami?

Skłonność do stosowania przemocy ma w większości przypadków podłoże psychologiczne i środowiskowe....

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Wnioski w ramach programu „ Asystent osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje o możliwości składania wniosków w...

Read more
Wnioski w ramach programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje o możliwości składania wniosków w...

Read more
Artykuł III/21 edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Linia

Artykuł III/21 w zakresie edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że PowiatoweCentrum Pomocy...

Read more
Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu organizuje Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców. Celem warsztatów...

Read more
Komunikat – program „Czyste powietrze”

KOMUNIKAT W SPRAWIE „ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO...

Read more
Świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu...

Read more
Informator teleadresowy instytucji 2021

INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘPRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIENA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO Adres...

Read more
Back to top of page