page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Aktualności

Bank Żywności warsztaty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach przy współpracy z Bankiem Żywności w...

Read more
Program psychologiczno- terapeutyczny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe...

Read more
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane...

Read more
Dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka

Programy realizowane ze środków budżetu państwa Skarb państwa- Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe...

Read more
Przemoc w Rodzinie: program korekcyjno-edukacyjny w Wojniczu

Informacja Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje o możliwości...

Read more
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

Informacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowice informuje, że Powiat Tarnowski prowadzi...

Read more
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie W Krakowie

INFORMACJA Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w...

Read more
Zaproszenie „Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy”

ZAPROSZENIE Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące powiat tarnowski,...

Read more
Przesunięty termin dostawy żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że z uwagi na warunki...

Read more
Dostawa żywności z Banku Żywności – 02.2021

Informacja     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje, że spodziewa się kolejnej...

Read more
Dostarczenie produktów z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje że spodziewa się produktów żywnościowych...

Read more
Program „Wspieraj Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w związku z utrzymującym...

Read more
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2021 r. rozpoczyna...

Read more
Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i...

Read more
Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które...

Read more
Back to top of page