page-header

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

  • 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.056 dla osoby w rodzinie 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania  do odbioru żywności.
  • jeżeli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie , które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Wietrzychowice przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Back to top of page