Zgodnie z art.22b ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osoby zamieszkałej na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 pkt 1-3,4 i 5.

Świadczenie na rzecz rodziny pod nazwą ,,Wyprawka dla malucha” ustanowione zostało uchwałą Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 stycznia 2020 r.

Komu przysługuje Wyprawka dla malucha?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które urodziło się żywe, matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu/ faktycznemu dziecka, zamieszkałemu wraz z dzieckiem o wartości 300,00 zł jednorazowo.

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym zamieszkującym na terenie Gminy Wietrzychowice, niezależnie od dochodów uzyskanych przez osoby uprawnione.

Wniosek o świadczenie pod nazwą ,,Wyprawka dla malucha’’ może złożyć osoba uprawniona w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Comments are closed.