Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wietrzychowice zwraca uwagę, że z uwagi na konieczności pozostawania w domach mogą nasilać się sytuacje kryzysowe, co może sprzyjać eskalacji przemocy domowej.

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
  kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a
  sprawca silniejszy.
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza
  podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
  Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

W sprawie przemocy domowej można kontaktować się z instytucjami zamieszczonymi poniżej:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wietrzychowice 19, tel. 146418150;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66,
  tel. 146215683;
 • Komisariat Policji w Żabnie ul. Sieradzka 19, tel 146282420 lub 148312420;
 • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy,
  ul. Szarych Szeregów 1, Tarnów-Mościce tel. 146553636; 146556659;
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  801 120 002; infolinia 800 120 002.

Ponadto Instytut Psychologii Zdrowia udziela specjalistycznych porad telefonicznych:

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż nasza Poradnia Telefoniczna działa zgodnie z harmonogramem, tj. 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00 pod nr tel. 22 668 70 00.
Przypominamy, iż nasza infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Dyżury pełnią tu przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.
Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Źródło:https://www.niebieskalinia.pl/6705-komunikat-odnosnie-funkcjonowania-poradni-
telefonicznej

Dostęp dnia 08.04.2020

Comments are closed.