page-header

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że wnioski o dodatek...

Read more
Wniosek o dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w...

Read more
świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Państwo, od 2022 r. świadczenie (tzw. 500+) w ramach programu „Rodzina 500+”...

Read more
Program asystent rodziny na rok 2021

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe  z Funduszu Pracy w formie...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka

Programy realizowane ze środków budżetu państwa Skarb państwa- Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe...

Read more
Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i...

Read more
Back to top of page