page-header

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie Ośrodka

Dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych.

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Dofinansowanie do Programu ,, Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2023

Wojewoda Małopolski przyznał środki  finansowe Gminie Wietrzychowice na dofinansowanie realizacji zadania określonego...

Read more
Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II

Gmina Wietrzychowice w roku 2023 przystąpiła do realizacji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia...

Read more
Dofinansowanie Ośrodka

Skarb Państwa- Wojewoda Małopolski przyznał środki  finansowe Gminie Wietrzychowice na dofinansowanie zadania...

Read more
Rządowy Program „ Posiłek w szkole
i w domu” na rok 2023

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i...

Read more
Program asystent rodziny na rok 2022

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe  z Funduszu Pracy w formie...

Read more
Informacja o utworzeniu Klubu Seniora

W ramach modułu I programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Program asystent rodziny na rok 2021

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe  z Funduszu Pracy w formie...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na...

Read more
Dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka

Programy realizowane ze środków budżetu państwa Skarb państwa- Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe...

Read more
Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i...

Read more
Back to top of page