W ramach modułu I programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2019 został utworzony i wyposażony ośrodek wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo, tj. Klub Seniora w miejscowości Jadowniki Mokre

Zadanie pn. ” Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora  na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina .Wietrzychowice” zostało dofinansowane z Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Termin wykonania zadania   30.10.2020r.

Całkowita  wartość inwestycji brutto: 241 828,44 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa wyniosło  
150 000,00 zł.