page-header

Przemoc w rodzinie – AKTUALNOŚCI

Art.4 Grzechy zaniechania

Grzechy zaniechania. Zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej, Anna Jakubowska-Winecka Niebieska Linia,...

Read more
Art.3 Za zakrętem

Za zakrętem, Anna Staszewska Niebieska Linia, nr 5 / 2004

Read more
Artykuł „W kącie, Dorota Iwaniec”

Niebieska Linia, nr 4 / 2005 Krzywdzenie emocjonalne dzieci jest trudne do...

Read more
INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO 2023

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                        W TARNOWIE Adres Telefon ul. Urszulańska 19 33-100...

Read more
Oferta programów dla osób stosujących przemoc: PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY i PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

Do pobrania: DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYM...

Read more
Luis Alarcon Arias – artykuł „Relacje w których występuje przemoc”

Czytaj załączony artykuł Relacje w których występuje przemoc

Read more
Co cechuje osobę stosującą przemoc?

Osoby Stosujące Przemoc wobec najbliższych charakteryzują się najczęściej następującymi cechami: W SFERZE...

Read more
Przemoc w rodzinie i związku – jak zamknąć błędne koło?

„Dla osoby postronnej ktoś, kto stosuje przemoc jest sprawcą przemocy. Ale dla...

Read more
Antyprzemocowa linia pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wietrzychowice informuje, że Fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny oraz Program Zajęć Edukacyjnych – Tarnów

Gminny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum...

Read more
Artykuł: Psychologiczne aspekty przemocy domowej

Jerzy Mellibruda W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w...

Read more
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – informacje

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe...

Read more
Artykuł IV/21 Osoby stosujące przemoc. Kim są? Dlaczego nie potrafią zapanować nad emocjami?

Skłonność do stosowania przemocy ma w większości przypadków podłoże psychologiczne i środowiskowe....

Read more
Artykuł III/21 edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Linia

Artykuł III/21 w zakresie edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że PowiatoweCentrum Pomocy...

Read more
Przeciwdziałanie zjawiskowi przemocy w rodzinie!

Artykuł II/2021 Jakie są moje prawa? Podczas konsultacji z prawnikiem osoby doznające...

Read more
Back to top of page