Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wietrzychowice

informuje, że Fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię telefonicznądla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach.

Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Działania kierowane są do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki, doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej.

Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Linia pomocy SEXED.PL promowana jest poprzez kampanię spotów filmowych.  W kampanię zaangażowali się znakomici aktorzy: Tomek Włosok, Jakub Gierszał, Julia Wieniawa, Marta Nieradkiewicz, Masza Wągrocka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w związkach oraz zachęcenie ludzi do niesienia pomocy.