przekazano pod koniec kwietnia 2022 r.  „opaski bezpieczeństwa” Seniorom  z terenu Gminy Wietrzychowice.
Pracownicy socjalni przekazując opaski instruowali Seniorów o zasadach korzystania oraz o źródłach finansowania programu.
Program finansowany z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.