Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie prowadzi nabór do kolejnej edycji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami programu mogą być osoby dorosłe z terenu powiatu tarnowskiego:

  • osoby które zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których warunkowo sąd zawiesił wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osoby kierowane przez instytucje lub zgłaszające się samodzielnie;
  • osoby o których wiadomo, że ich relacja rodzinna miała charakter przemocowy i które jednocześnie wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i pozytywnym rozwojem relacji rodzinnych;
  • osoby, które ukończyły już program korekcyjno-edukacyjny w poprzednich edycjach.

Zgłoszenia można dokonać

  • osobiście w siedzibie PCPR Tarnów ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów pokój 202
  • za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19, pokój 7A tel. 146418150
  • lub za pośrednictwem poczty wypełniając i przesyłając załączoną deklarację.

Przewidywany termin realizacji w/w programu to II kwartał b.r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie tel.: 14 621 56 83 wew. 18