Gminny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w II kwartale 2022 r. r realizować będzie Program Psychologiczno-Terapeutyczny oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla osób które doświadczyły/doświadczają przemocy w Rodzinie.

Adresatami Programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego (kobiety i mężczyźni):

– osoby doznające przemocy w rodzinie,

– świadkowie przemocy w rodzinie,

– osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje,

– pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy,
  a  które wykzują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych.

– osoby podejmujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– społeczność lokalna. 

Celem programów jest zmiana wzorców zachowań osób, które doświadczają przemocy w rodzinie – praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności. Ponadto spodziewane efekty dotyczą również zwiększenia świadomości na temat przemocy w rodzinie:

-nabywanie umiejętności reagowania na zachowania o charakterze przemocy,

-odzyskanie poczucia bezpieczeństwa,

– odzyskanie poczucia własnej wartości,

– odzyskanie równowagi emocjonalnej, 

– poprawa sytuacji rodzinnej klienta.

Spotkania prowadzone będą przez psychologa,  odbywać się indywidualnie oraz grupowo w każdy piątek miesiąca. Przewidywany termin rozpoczęcia to II kwartał b.r. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Tarnów Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie 33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 19, lub pod numerem telefonu 146215683 wew. 18.