Artykuł III/21 w zakresie edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie poświęcony jest podstawowym informacjom o pogotowiu „Niebieska Linia”

Niebieska linia – co to jest i jak działa?

Osoby doświadczające przemocy, maltretowane czy zastraszane, nie są zostawione same sobie. Mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy m.in. Niebieskiej Linii.
Pełna nazwa organizacji, o której mowa, to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Siedziba znajduje się w Warszawie w dzielnicy Ochota.
W tym miejscu można uzyskać pomoc bezpośrednią m.in. porozmawiać z psychologiem lub prawnikiem, po wcześniejszym umówieniu spotkania na konkretny termin. Warto podkreślić, że okres oczekiwania na poradę jest stosunkowo krótki, czasem może być zaproponowany jeszcze tego samego dnia, częściej oczekuje się kilka dni. Indywidualne konsultacje, kontakt telefoniczny i mailowy, grupy wsparcia – to tylko niektóre formy pomocy niesione przez Niebieską Linię.

Kto i jak może z nich skorzystać?

„Niebieska Linia” najczęściej kojarzy się z infolinią czy też linią telefoniczną, pod którą mogą dzwonić osoby doświadczające przemocy, poszukujące porady, wsparcia i pokierowania w konkretnej trudnej dla siebie sytuacji.
Nie sposób się z tym nie zgodzić, działalność poradni telefonicznej Niebieskiej Linii ma największy zasięg i jest dostępna praktycznie dla każdego. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy, jaką oferuje.
Oprócz bezpośrednich spotkań ze specjalistami pomoc można uzyskać również telefonicznie w ogólnopolskiej poradni telefonicznej pod numerem 22 668-70-00, a także e-mailowo, kierując swoją wiadomość do psychologa: poradnia@niebieskalinia.pl lub prawnika: prawnicy@niebieskalinia.pl.

Jaką pomoc oferuje?

W Niebieskiej Linii oferuje się pomoc dla osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwami, a także dla ich rodzin i świadków tego typu zdarzeń. Szczególnym i realizowanym od wielu lat obszarem pomocy jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i edukacja w tym zakresie.
Eksperci Niebieskiej Linii dzielą się również swoją wiedzą i doświadczeniem w mediach, a na przestrzeni lat prowadzone były różne kampanie. Nie sposób opisać w tym miejscu wszelkich działań podejmowanych przez Pogotowie, jednak warto podkreślić, iż zawsze celem nadrzędnym jest przyczynianie się do zmniejszania zjawiska przemocy i pomoc osobom pokrzywdzonym.

Kto i jak może skorzystać z Niebieskiej linii?

Jak już wcześniej wspomniano konsultacji udziela się osobom z całej Polski, w dodatku wszelka pomoc jest dla klientów bezpłatna. Nierzadko się zdarza, że do poradni telefonicznej dzwonią także osoby mieszkające poza granicami państwa, które znalazły się w trudnej sytuacji i poszukują dla siebie pomocy. Często rozmowy przeprowadza się też z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, którzy potrzebują informacji na temat możliwości wsparcia własnych
klientów czy beneficjentów.
Ogólnokrajowy zasięg osiągany jest przede wszystkim poprzez działalność telefonu zaufania i poradni e-mailowej. Odległość terytorialna to nie jedyne ograniczenie, którego rozwiązaniem jest kontakt zdalny. Największymi przeszkodami okazuje się przeżywany przez poszkodowaną osobę lęk, wstyd, poczucie odpowiedzialności za sytuację albo obrażenia ciała stanowiące w danym momencie barierę fizyczną.
Ułatwiony kontakt przez telefon czy e-mail okazuje się w takich sytuacjach niezastąpiony. Najczęściej jest to jeden z pierwszych kroków jakie wykonują osoby poszkodowane. Przekazanie istotnych informacji, okazanie zrozumienia i wsparcia, a także wskazanie możliwości działania pomagają odzyskać nadzieję i sprawczość.
Warto dodać, iż istotnym kryterium korzystania z różnych form pomocy Niebieskiej Linii jest status osoby pokrzywdzonej, bycie członkiem rodziny pokrzywdzonego lub świadkiem. Przestępstwa, o których mowa, to m.in. przemoc w rodzinie i inne formy przemocy interpersonalnej, uszkodzenia ciała, bójka lub pobicie, wypadki komunikacyjne, groźby karalne, zgwałcenie i inne przestępstwa na tle seksualnym, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia.

Wszelkie proponowane formy wsparcia mają na celu w jak największym stopniu pomóc osobie powrócić do równowagi i dobrostanu psychospołecznego. Ważne jest zatem przezwyciężenie dotkliwych skutków sytuacji kryzysowej, przejście przez wszelkie aspekty formalne i procesy sądowe, ale przede wszystkim odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, osobistej mocy i odbudowanie poczucia wartości.

Zródło: https://stylzycia.polki.pl/psychologia,niebieska-linia-co-to-jest-i-jak-dziala,
dostęp dnia 22.09.2021 r.