Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie organizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Programy skierowany są do osób dorosłych kobiet i mężczyzn z terenu powiatu tarnowskiego stosujących
przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również
rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Rozpoczęcie programu zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
Adres: 33-100 Tarnów, Urszulańska 19
Tel: 14 621 56 83 wew. 18

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice
tel: 14 641 81 50