Osoby Stosujące Przemoc wobec najbliższych charakteryzują się najczęściej następującymi cechami:

Źródło: https://www.niebieskalinia.info/index.php/sprawcy-przemocy/28-charakterystyka/47-co-cechuje-osobe-stosujaca-przemoc; dostęp dnia 12.09.2022 r.