Do pobrania:

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYM

          GOPS Wietrzychowice informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi nabór do kolejnych edycji programów dla sprawców przemocy tj. Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Programy skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie:

– skazanych za czyny związane ze stosowaniem  przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,

– osób kierowanych przez instytucje lub zgłaszające się samodzielnie,

– osób, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy i które jednocześnie wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i pozytywnym rozwojem relacji rodzinnych,

– osób, które ukończyły już program korekcyjno-edukacyjny w poprzednich edycjach.

           W załączeniu wzór deklaracji do wypełnienia przez osoby chętne do wzięcia udziału w najbliższych edycjach wymienionych  Programów roku 2023.

           Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przewidziana jest na II kwartał br., natomiast  Program Psychologiczno-Terapeutycznego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie przewidziany jest na III kwartał br.

Podpisane i wypełnione deklaracje osoby chętne mogą dostarczyć listownie
za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
(ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów), wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych Centrum, bądź złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00  w pok. 202. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w tutejszym Centrum, lub pod nr telefonu 14 621 56 83 w.18. Chęć udziału w w/w programach można zgłosić także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel. 146418150, Wietrzychowice 19 pokój 7A.