Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że  Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu prowadzi nabór uczestników, chętnych do udziału w grupie dla rodziców:

Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo”

Grupa kierowana jest do osób, którzy poprzez uczestnictwo chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie i uzyskać wiedzę na temat prawidłowego wychowywania swoich dzieci; poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach, a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.

Przykładowa tematyka warsztatów:

• Jak być przewodnikiem dla dziecka;

• Relacje między rodzeństwem;

• Jak budować pewność siebie u dziecka;

• Możliwości i ograniczenia rozwojowe dziecka a wyobrażenie rodziców;

• Konsekwentne wychowanie dziecka – kary i nagrody w procesie wychowawczym;

• Wychowanie dziecka bez przemocy;

• Budowanie poczucia wartości u dziecka;

• Komunikacja w rodzinie;

• Gniew i wybuch złości u dziecka;

• Jak rozmawiać z dzieckiem;

• Grupa rówieśnicza i jej wpływ na wychowanie dziecka;

• Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem;

Korzyści z udziału:

• uzyskanie lepszych kompetencji wychowawczych;

• wzmocnienie więzi i relacji z dzieckiem;

• poznanie nowych metod rozwiązywania problemów wychowawczych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i zastosowania ćwiczonych umiejętności.

Warunki ukończenia warsztatów edukacyjnych:

• Udział w co najmniej 70% spotkań – Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów edukacyjnych;

• Udział w co najmniej 50% spotkań – Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach edukacyjnych.

Zajęcia odbywają się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17 32-830 Wojnicz

Zapisy oraz szczegółowe udzielane pod numerami telefonów:
512 259 253 lub 14 650 13 92.
Zgłoszenia możliwe również za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice.
Osobiście – Wietrzychowice 19, pokój 7A lub telefonicznie pod numerem 146418150.