Gmina Wietrzychowice otrzymała od Wojewody środki finansowe  z Funduszu Pracy w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie w realizacji zadań wykonywanych przez asystenta rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem’, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem  w systemie wsparcia rodzin.

Dodatek przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia ,, Programu asystent rodziny na rok 2022” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Całkowity koszt zadania: 9.540,00 zł

Wartość dofinansowania: 540,00 zł