Dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych.