page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Aktualności

Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje,że Powiatowe Centrum Pomocy...

Read more
Kampania „Nie ufaj bezgranicznie…

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie....

Read more
Działania Towarzyszące programu POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w dniu 23.05.2022r w...

Read more
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II

przekazano pod koniec kwietnia 2022 r.  „opaski bezpieczeństwa” Seniorom  z terenu Gminy...

Read more
Antyprzemocowa linia pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wietrzychowice informuje, że Fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię...

Read more
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA W JADOWNIKACH MOKRYCH ZA KWIECIEŃ 2022

Kwiecień w Klubie Seniora zaczął się dla klubowiczów spotkaniem w bibliotece i...

Read more
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA W MIECHOWICACH WIELKICH ZA KWIECIEŃ 2022

Klub Seniora w Miechowicach Wielkich w tym miesiącu odebrał nagrodę za I...

Read more
Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach przystąpił do realizacji Programu ” Korpus...

Read more
INFORMACJA o wydawaniu żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w dniach od 25...

Read more
Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich za miesiąc marzec 2022 r.

Klub seniora z Miechowic Wielkich w miesiącu marcu  miał przeróżne zajęcia. Począwszy...

Read more
Sprawozdanie za miesiąc marzec 2022 r. z działalności Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych

Klub Wesoła Ferajna z Jadownik Mokrych spotykając się na zajęciach tworzy przeróżne...

Read more
Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa publikujemy informacje na...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny oraz Program Zajęć Edukacyjnych – Tarnów

Gminny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum...

Read more
Artykuł: Psychologiczne aspekty przemocy domowej

Jerzy Mellibruda W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w...

Read more
Back to top of page