Październik to miesiąc, który zaczął się od zmian. Taką zmianą było dołączenie do klubu nowego opiekuna, Pani Doroty Wojciechowskiej. Seniorzy bardzo gościnnie przyjęli nową opiekunkę i z zaangażowaniem wykonywali jej pierwsze pomysły na prace plastyczne.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Klubu Seniora było spotkanie z klubowiczami z Miechowic Wielkich, a okazją do spotkania było wspólne świętowanie „Dnia Seniora” przygotowane jako niespodzianka przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. Wszyscy seniorzy, wraz z zaproszonymi na tą okazję gośćmi, wspaniale się bawili, przy poczęstunku i muzyce. Życzenia oraz podarunki składali seniorom: Pani Sabina Nowak – Zastępca Wójta Gminy Wietrzychowice, Pani Ewa Wojcieszek – Przewodnicząca Rady Gminy Wietrzychowice, a także pracownicy GOPS Wietrzychowice. Kolejnym elementem tego spotkania były zabawy taneczne, oprawę muzyczną zapewniał Pan Tadeusz Dulian oraz Pan Stanisław Majcher. Wszyscy chętnie ruszyli na parkiet, zarówno w parach jak i w kółeczku, ponieważ taniec jest jedną z ulubionych przez seniorów formą ruchu.

Ciekawą pasją w klubie Jadowniki Mokre, jakiej poświęcają się głównie panowie, jest układanie puzzli. Wymaga to wiele czasu, uwagi i spostrzegawczości. Panowie bardzo chętnie się poddają tym ćwiczeniom, dlatego kolekcja ułożonych obrazów z puzzli coraz bardziej się powiększa.

Choć do świąt Bożego Narodzenia jeszcze kilka tygodni, seniorzy już zaczęli planować działania. Pierwszymi krokami było posegregowanie materiałów potrzebnych do wykonania stroików świątecznych i sporządzenie listy potrzeb w tym zakresie.

W październiku zagościła do klubu pani Urszula Kogut, sołtys Jadownik Mokrych. Podczas spotkania rozmawiano o sprawach sołeckich, zwłaszcza o potrzebach dotyczących miejscowości. Pani sołtys serdecznie zaprosiła seniorów na organizowaną przez koło gospodyń wiejskich „Wigilię dla samotnych”. Poprosiła także o przygotowanie przez seniorów „Jasełek” na ten dzień. Na co seniorzy chętnie się zgodzili.

W tym miesiącu nie zabrakło również ćwiczeń fizycznych, w tym gimnastyki wykonywanej na krzesełkach. W taki sposób wykonywane ćwiczenia są bezpieczne i nie stresujące dla osób starszych. Chętni skorzystali także z urządzeń takich jak bieżnia oraz orbitrek.