GOPS Wietrzychowice informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, w związku z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej,  prowadzi nabór osób, chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową.
   Program skierowany jest do osób z terenu powiatu tarnowskiego i dotyczy:
– skazanych za czyny związane ze stosowaniem  przemocy domowej, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
– osób kierowanych przez instytucje lub zgłaszające się samodzielnie;
– osób, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy i które jednocześnie wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i pozytywnym rozwojem relacji rodzinnych;
– osób, które ukończyły już program korekcyjno-edukacyjny w poprzednich edycjach.

W załączeniu wzór deklaracji do wypełnienia przez osoby chętne do wzięcia udziału w  w/w programie.  Przewidziany termin rozpoczęcia  programu to początek II kwartału 2024 r.
Podpisane i wypełnione deklaracje osoby chętne mogą dostarczyć listownie
za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie (ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów), wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych Centrum, bądź złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00  w pok. 202. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w tutejszym Centrum, lub pod nr telefonu 14 621 56 83 w.18.
Chęć udziału w w/w programie można zgłosić także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel. 146418150, Wietrzychowice 19 pokój 8.