Kolejny miesiąc tego roku mija dość szybko. Pierwszym, bardzo ważnym wydarzeniem było integracyjne spotkanie trzech klubów seniora. Seniorzy z Klubu Seniora z Jadownik Mokrych oraz Miechowic Wielkich postanowili zorganizować wspólną zabawę choinkową. Na tą zabawę zaprosili zaprzyjaźnionych z nimi klubowiczów z Klubu Seniora z Radłowa, Wójta Gminy Wietrzychowice – Pana Tomasza Banka, panie pracujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach oraz Pana Jana Bylicę – przedsiębiorcę, który współpracuje z klubami. Seniorzy poprosili pana Tadeusza Duliana, muzyka zaprzyjaźnionego z klubami, aby swoją grą umilił wieczór. Należy wspomnieć, że organizacja wydarzenia, a w szczególności posiłki seniorzy przygotowali we własnym zakresie oraz poprzez drobny wkład ze strony pana Jana Bylicy. Wszyscy wspaniale się bawili. Odbyło się kilka zabaw i konkursów.

Innym wydarzeniem w życiu jadownickiego klubu było spotkanie z fizjoterapeutą panią Beatą Urban. Seniorzy pod jej fachowym okiem ćwiczyli mięśnie swoich rąk i nóg. Pomocnymi przedmiotami, które seniorzy wykorzystali w tych ćwiczeniach były szarfy oraz ciężarki. Oprócz zajęć z panią Beatą na spotkaniach w klubie seniorzy wykorzystują te pomoce i wykonują ćwiczenia. Mają także do dyspozycji w klubie specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń: bieżnię, orbitrek i mały rowerek, z których korzystają bez ograniczeń.

W tym miesiącu klubowicze angażowali się również w szereg zajęć plastycznych, wykonując elementy do stroika, który weźmie udział w konkursie wielkanocnym organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Miesiąc luty najczęściej kojarzy się ze świętem zakochanych. Z tej okazji seniorzy przygotowali tematyczną gazetkę oraz serduszka z różnych materiałów, które ozdobiły klub.

Bardzo ważnymi zajęciami są ćwiczenia umysłowe, które pomagają w zachowaniu dobrej pamięci. Jednym z takich ćwiczeń była przeprowadzona gra „Milionerzy”, w której seniorzy mogli ze sobą rywalizować. Od dłuższego czasu panowie z Klubu Seniora z Jadownik na zajęciach układają puzzle, które pomagają poprawić spostrzegawczość, współpracę w grupie oraz umilają dzień. Seniorzy mogą się pochwalić kilkoma samodzielnie ułożonymi obrazkami, zarówno tymi łatwymi jak i bardzo trudnymi.