W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału,

na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony

został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem

ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz

powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi

odpowiednio:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe

zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna

kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe,

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy,

zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany

skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. poz.1974).

Do pobrania:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Oświadczenia

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła