Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie od dnia 01.12.2020 do 31.12.2020r będą przyjmowane nowe wnioski o otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryterium uprawniające do skorzystania z pomocy wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł
  • dla rodziny  na jedną osobę w rodzinie: 1.161,60 zł

Szczegółowe  informacje można uzyskać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w godzinach pracy urzędu
  • lub pod numerem telefonu: 14 6418 150.