Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19
Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą  w Wojniczu

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu ul. Jagiellońska 17 zachęca do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia:

1. Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo” – grupa  rozpoczęła się 30 listopada i jest w trakcie trwania, najbliższe spotkanie planowane jest na 11 stycznia. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich
i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach,
a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.

2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu – grupa skierowana do osób mających trudności w życiu codziennym. Nieustanne napięcie, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, a czasami przemoc w rodzinie to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się osoby. 

3. Grupa wsparcia dla osób starszych – grupa wsparcia skierowana jest do osób
w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu tarnowskiego. Celem grupy jest integracja osób starszych, udzielanie wzajemnego wsparcia, wymiana doświadczeń, ale też pogłębienie wiedzy i samoświadomości oraz wzmacnianie kompetencji osobistych.

4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 11-15 lat

 Obecnie prowadzony jest nabór do grupy socjoterapeutycznej, przewidywane rozpoczęcie zajęć planuje się na miesiąc luty 2022.

Można zgłaszać się do udziału w wymienionych wyżej grupach oraz zapisywać na indywidualne terapię: terapia małżeńską, terapię rodziną oraz terapię par – celem terapii jest poprawa jakości komunikacji w związku, znalezienie źródła konfliktu, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu przypomina o możliwości  skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz możliwość udziału w mediacjach.

Zapraszamy również na nasz profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie aktualizujemy naszą działalność.

Wcześniejsze zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 512 259 253, 14 650 13 92.