Przemoc w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie zachodzi wówczas, gdy mąż, żona lub inny członek rodziny wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną najbliższym, z którymi mieszka pod jednym dachem. Sprawca przemocy domowej, wykorzystując swoją przewagę nad ofiarą, próbuje ją zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone zachowania. Jeśli osoba doświadczająca pomocy domowej w porę nie zareaguje i nie uwolni się od tyranii partnera, z czasem będzie jej coraz trudniej przerwać błędny krąg przemocy. Miesiące, a czasem nawet całe lata upokorzeń zmieniają u ofiary postrzeganie samej siebie – zaczyna ona stopniowo przejmować taki obraz własnej osoby, jaki wmawia jej oprawca. Wówczas jedynym wyjściem jest zwrócenie się do instytucji, które dysponują środkami prawnymi pomagającymi karać sprawców przemocy.

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne, zaniedbanie. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią w większości kobiety, które wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji.

Ofiary przemocy domowej potrafią latami nie przyznawać się do swoich cierpień i tym samym chronić agresora przed odpowiedzialnością karną. Ich bierność po części tłumaczy fakt, że sprawcą jest osoba im najbliższa, najczęściej mąż lub partner, przez co wstydzą się reakcji otoczenia na oskarżenie go o przemoc. Cały czas mają też nadzieję na wewnętrzną przemianę partnera, ponieważ agresja z jego strony nie ma charakteru ciągłego i przeplatana jest okresami spokoju, a nawet szczęścia. Zmiany te ilustrują kolejne fazy przemocy w rodzinie: faza narastania napięcia (drażliwość, opryskliwość sprawcy);  faza ostrej przemocy (wyładowanie napięcia, znęcanie się nad ofiarą), faza tzw. miesiąca miodowego (przepraszanie, obietnice poprawy, względny spokój)…. i cykl powtarza się od nowa: narastanie napięcia itd…

Dpuszczanie się przemocy na członku rodziny jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli dochodzi do aktów przemocy domowej, ofiara powinna jak najszybciej zareagować:

Wezwać policję – służby mają obowiązek interwencji w przypadku podejrzeń o przemoc w rodzinie. W przypadku gdy sprawca zachowuje się agresywnie, policja może zastosować tymczasowy areszt;

Zebrać dowody przemocy – w tym celu należy zrobić obdukcję, którą może przeprowadzić nawet zwykły lekarz rodzinny. Wystawia on zaświadczenie, w którym powinien znaleźć się opis stanu zdrowia ofiary, rodzaje i przyczyny obrażeń.
Jeśli przemoc ma charakter ciągły, nie należy ukrywać przed bliskimi i znajomymi jej śladów fizycznych na ciele – im więcej osób o nich wie, tym więcej świadków
i większe szanse na ukaranie sprawcy;

Zgłosić się do instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej – dysponują one fachową pomocą prawną, z której ofiara może skorzystać chcąc postawić swojego oprawcę przed sądem. Pracownicy instytucji pomagają w kontaktach z policją, prokuraturą i biorą udział w postępowaniu sądowym.

PAMIĘTAJ! PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE, ZGŁOŚ SIĘ DO ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI

1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wietrzychowice 19, tel. 146418150; 

2.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19,
    tel. 146215683;

3.   Komisariat Policji w Żabnie ul. Sieradzka 19, tel. 47 8312420;

4. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy,
      ul. Szarych Szeregów 1, Tarnów-Mościce tel. 146553636; 146556659;

5.  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,
      Os. Krakowiaków 46; tel. 124258170

6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”   
    800 12-00-02;

Wszelkie dodatkowe informacje na temat przemocy w rodzinie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS-u Wietrzychowice pod adresem (https://bip.malopolska.pl/gopswietrzychowice).