Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT

TARNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Czytaj więcej