Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach przy współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogą uczestniczyć w ramach działań towarzyszących w konsultacjach telefonicznych dla osób, które potrzebują indywidualnej współpracy dietetycznej.

Podczas konsultacji lub cyklu ( 3-4 konsultacje) uczestnik lub cała rodzina będzie indywidualnie pracował nad wybranym przez niego problemem żywieniowym, dietetycznym. Rolą dietetyka jest tutaj opracowanie planu oraz pomocy przy jego wdrażaniu.