Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje: Program Psychologiczno-Terapeutyczny Dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Adresatami Programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego (kobiety i mężczyźni):

 • osoby które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie;
 • świadkowie przemocy w rodzinie;
 • pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych,
 • osoby podejmujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • społeczność lokalna
 • osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje.

Celem programów jest zmiana zachowań osób, które doświadczają przemocy w rodzinie:

 • praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności.
  Ponadto spodziewane efekty dotyczą również zwiększenia świadomości na temat przemocy w rodzinie:
 • nabywanie umiejętności reagowania na zachowania o charakterze przemocy,
 • odzyskanie poczucia własnej wartości
 • odzyskanie poczucia bezpieczeństwa;
 • odzyskanie równowagi emocjonalnej;
 • poprawa sytuacji rodzinnej klienta.

Spotkania będą odbywały się indywidualnie oraz grupowo prowadzone będą przez Psychologa w PCPR Tarnów, w każdy piątek miesiąca. Przewidywany termin rozpoczęcia programów to II kwartał bieżącego roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie; ul Urszulańska 19, 33-100 Tarnów;
Tel: 14 621 56 83 wew. 18

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice,
Wietrzychowice 19; Tel; 146418150.