Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
* obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący 
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą 
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości 
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy 
drogą telefoniczną,

* upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

* promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

* informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online