Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach przystąpił do realizacji Programu ” Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022″ Moduł II, w ramach którego Seniorzy skorzystają z usługi teleopieki.

Proszę zapoznać się z ULOTKĄ