Czytaj więcej o Podprogramie 2021 Plus realizowanym w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020