Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

– zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

– funduszu alimentacyjnego

– specjalnego zasiłku opiekuńczego

na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

Od 1 lipca 2023 r. w formie ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem portalu Empatia.

Od 1 sierpnia 2023 r. w formie PAPIEROWEJ osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w godzinach pracy Urzędu

   Jednocześnie przypominamy, że przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia Dobry Start jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wyłącznie drogą elektroniczną).

Terminy:

  1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
  2. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.
  3. Natomiast, gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Należy również pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń są dostępne u podmiotu realizującego świadczenia.