Wyżej wymieniona ankieta pozwoli na zdiagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Wietrzychowice a diagnoza ta posłuży do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Wypełnij ankietę