W dniu 21.06.2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych.

Seniorzy z Jadownik Mokrych nadali swojemu Klubowi nazwę „Wesoła Ferajna”.

Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy Wietrzychowice – Pan Tomasz Banek oraz Fundacja ABP Józefa Kowalczyka Prymasa Polski, reprezentowana przez ks. Marka Koguta oraz Panią Adrianę Błaszczyk.
W uroczystości wzięli udział Uczestnicy Klubu Seniora z Jadownik Mokrych i Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich, zaproszeni goście z terenu Gminy Wietrzychowice, ponadto Starosta Tarnowski – Pan Roman Łucarz oraz posłowie RP: Pani Urszula Augustyn, Pan Stanisław Bukowiec, Pan Piotr Sak.

Wójt Gminy Wietrzychowice – Pan Tomasz Banek, powitał Seniorów oraz zaproszonych gości, po czym goście zabierali głos wyrażając uznanie dla władz gminy za utworzenie kolejnego Klubu Seniora. Do Seniorów kierowano życzenia i gratulacje, nie obyło się także bez prezentów.

Następnie Seniorzy z Jadownik Mokrych i z Miechowic Wielkich przedstawili bogatą część artystyczną, prezentując wysoki poziom swoich talentów: muzycznych, recytatorskich i aktorskich, za co otrzymali gromkie brawa.

Spotkanie zakończono wspólnymi rozmowami przy smacznym poczęstunku.