Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowice informuje, że Powiat Tarnowski prowadzi Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieszczący się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

ul. Jagiellońska 17
32-830 Wojnicz

OIK Wojnicz realizuje zadania pomocy społecznej polegające na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.
Osoby znajdujące się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach mogą liczyć na pomoc w zakresie specjalistycznych usług, między innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także na dostęp do miejsca czasowego schronienia w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Szczegółowe informacje pod telefonem 512 259 253