Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski do kolejnej edycji programu  „Opieka wytchnieniowa”- wnioski można składać do 18 grudnia 2020 roku. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:

  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w : miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
  2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
  3. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości  skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2