Wójt Gminy Wietrzychowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ogłasza nabór uczestników Do Klubu ,, Senior+”, który rozpocznie swoją działalność od stycznia 2021 roku  w miejscowości Jadowniki Mokre 105.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Wietrzychowice
  • w wieku 60 +
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy
  • chcesz pomóc sobie i innym

zostań uczestnikiem klubu  ,,Senior+ ”.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora  to:

  • zajęcia kulturalno- rekreacyjne, towarzyskie;
  • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła;
  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą złożyć wniosek o przyjęcie do Klubu, który można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wietrzychowicach, w godzinach pracy Ośrodka lub wydrukować ze strony internetowej.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka w terminie do 31.12.2020 r.

Pierwszeństwo udziału w Klubie Senior+ ma kolejność zgłoszeń.

Osoby, które złożą wniosek będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub  „Senior +” zapewniał będzie minimum 5-godzinną ofertę usług co najmniej 2 razy w tygodniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu 14 64 18 150.


WNIOSKI DO POBRANIA