Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje,
że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie organizuje
Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Programy skierowany są do osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy, chętnych do pracy nad zmiana swoich postaw i umiejętnościami związanymi z budowaniem relacji rodzinnych.

Udział w programie jest bezpłatny. Program zakłada co najmniej 10 godzin pracy z każdym z uczestników. Spotkania będą miały charakter indywidualny i/lub grupowy, prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.  Osoby mogą zgłaszać się samodzielnie lub za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice 19,  tel. 146418150.

Rozpoczęcie programu zaplanowano na wrzesień 2022 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie; Urszulańska 19, Tel: 14 621 56 83 wew. 18