GOPS Wietrzychowice informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc.

   Program ten skierowany jest do osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego, stosujących przemoc domową, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i chcących doskonalić swoje umiejętności związane z budowaniem relacji rodzinnych bez stosowania przemocy.  

   Program zakłada co najmniej 10 godzin pracy z każdym z uczestników. Spotkania będą miały charakter indywidualny i/lub grupowy oraz prowadzone będą  przez wykwalifikowaną kadrę.  

   Przewidywany termin rozpoczęcia Programu to wrzesień 2023 r.

   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w PCPR Tarnów, ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów oraz pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 18.

   Zgłoszenia chęci udziału w w/w programie można dokonać również za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice, tel. 146418150.