Przypominamy, że wnioski o świadczenie „Dobry Start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021r. można składać online od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

– systemu bankowości elektronicznej banków,

– internetu ( dla osób posiadających tzw: Profil zaufany lub podpis elektroniczny),

– za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

– za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. wniosek można złożyć w formie tradycyjnej tzn: osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. 

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry Start” na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021r. upływa z dniem 30 listopada 2020 r.

Uprzejmie zachęcamy do korzystania ze zdalnym metod przy składaniu wniosku.