W związku z epidemią koronawirusa, GOPS Wietrzychowice informuje, że dla klientów GOPS  przeznaczone jest wejście do budynku od strony „Delikatesów Centrum”.

Osoby przyjmowane są w holu przy wyznaczonym do tego okienku (dzwonek przy stoliku).  Klienci proszeni są o zachowanie środków ostrożności i zasad higieny. Należy bezwzględnie nosić maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz po wejściu do urzędu zdezynfekować ręce. W holu może być obsługiwana jednocześnie tylko jedna osoba. 

We wszystkich sprawach, niewymagających kontaktu osobistego prosimy dzwonić na nr tel: 146418150.

Osoby przebywające na kwarantannie domowej, w związku z epidemią COVID-19, zwłaszcza osoby starsze, samotne, chore, niepełnosprawne wymagające pomocy mogą kontaktować się z pracownikami GOPS pod tel: 146418150.