W ramach edukacji społeczności lokalnej w zakresie zjawiska „Przemocy w Rodzinie” przeprowadzono kampanię profilaktyczną, w którą włączyli się uczniowie szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dziękuje za zaangażowanie i ciekawe prace.

Całą kampanię profilaktyczną można zobaczyć na naszej stronie FB

Linki do strony poniżej: