ZAPROSZENIE

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące powiat tarnowski, do udziału w „Grupie Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy”, mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej.

To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego.
Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego.
Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem.
Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Szczegółowe informacje pod numerem 512 259 253 lub 14 6501392