GOPS Wietrzychowice informuje, że Powiat Tarnowski uruchamia Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

Osoby, które posiadają orzeczenia —–> czytaj więcej

Osobą do kontaktu ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wietrzychowicach jest  Pani Barbara Kamysz-Wietecha , nr tel. 14 6418150.