GOPS Wietrzychowice informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, prowadzi nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc Domową.

Program skierowany jest do osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego stosujących przemoc domową, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i nad umiejętnościami związanymi z budowaniem relacji rodzinnych bez stosowania przemocy.

Z programu mogą skorzystać osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy domowej.

Program prowadzony będzie przez wykwalifikowaną kadrę.

Spotkania będą miały charakter indywidualny i grupowy.

Przewidywany termin rozpoczęcia programu to początek II kwartału 2024 r. W załączeniu wzór deklaracji, do wypełnienia przez osoby chętne do wzięcia udziału w w/w programie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów, lub pod nr telefonu 14 621 56 83 w.18. oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz, pod nr tel. 14 650 13 92.

Chęć udziału w w/w programie można zgłosić także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel. 146418150, Wietrzychowice 19 pokój 8.