page-header

Na tej stroie znajdziesz wszystkie opublikowane komunikaty

Aktualności

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie W Krakowie

INFORMACJA Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w...

Read more
Zaproszenie „Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy”

ZAPROSZENIE Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące powiat tarnowski,...

Read more
Przesunięty termin dostawy żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że z uwagi na warunki...

Read more
Dostawa żywności z Banku Żywności – 02.2021

Informacja     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje, że spodziewa się kolejnej...

Read more
Dostarczenie produktów z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje że spodziewa się produktów żywnościowych...

Read more
Program „Wspieraj Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w związku z utrzymującym...

Read more
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2021 r. rozpoczyna...

Read more
Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i...

Read more
Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które...

Read more
„Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2021r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje o możliwości składania wniosków w...

Read more
Program Psychologiczno-Terapeutyczny w Tarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o możliwości skorzystania z Programu...

Read more
Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 – wnioski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, informuje o możliwości składania wniosków w...

Read more
Rekrutacja do Klubu Seniora „Senior+”

Wójt Gminy Wietrzychowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ogłasza nabór...

Read more
Zmiany przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od 30 listopada 2020 r. obowiązują nowe przepisy które w świetle prawa...

Read more
Otrzymanie pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy...

Read more
Back to top of page